Safety First ohjelma koko henkilöstöllä ja työsujelutoimikunnan keskeiset päämäärät.

Työsuojeluntoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja työturvapäällikkö Jyrki Niemi. Työsuojeluvaltuteettuna toimii Ville Vaara, varavaltuutettu Jarkko Alander ja jäsen Kari Kivimäki.


Toiminnan tarkoituksena on edistää työsuojeluun liittyvissä asioissa, toimia esimerkillisesti työmailla ja estää tarvittaessa turvaton työ.
Toiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää menetelmiä, kalustoa ja työtapoja. Ottaa vastaan henkilöstön ehdotuksia ja toimia työturvan ja työsuojelun edistämiseksi. Kyse on yhteisestä toiminnasta, jossa työnantajan ja meidän oman henkilöstön lisäksi toimimme yhteisin pelisäännöin rakennuttajan, pääurakoitsijan / tilaajan ja muiden tahojen tarkoittamien työsuojelun ja turvallisen työn ohjeistusten mukaisesti.